Đảng Ủy
 • Phạm Văn Khuyến

  Chức vụ:Bí Thư ĐU

  SĐT: 0385743406

 • Vũ Thị Kim Thoa

  Chức vụ:Phó Bí thư ĐU

  SĐT:

 • Trần Thị Thu

  Chức vụ:Văn phòng ĐU

  SĐT: