Mặt trân TQVN xã
 • Nguyễn Duy Cảm

  Chức vụ:Chủ tịch

  SĐT: 0917711668

 • Nguyễn Hải Đăng

  Chức vụ:Phó chủ tịch MTTQ

  SĐT:

 • Đoàn Văn Dưỡng

  Chức vụ:phó chủ tịch MTTQ

  SĐT: 0779204311