Thôn Đồng Châu
 • Bùi Quang Hưng

  Chức vụ:Trưởng Thôn

  SĐT:

 • Trần Văn Thăng

  Chức vụ:Phó Thôn

  SĐT:

 • Trần Xuân Lộc

  Chức vụ:Bí thư chi bộ

  SĐT: