Hội đồng nhân dân
  • Phạm Anh Lâm

    Chức vụ:Phó CT HĐND

    SĐT: 0902277159

  • Vũ Thị Kim Thoa

    Chức vụ:Chủ tịch

    SĐT: 0934331203

Thường trực các ban và đại biểu HĐND xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức các kỳ họp chuẩn bị chu đáo, việc thực hiện chương trình kỳ họp đảm bảo dân chủ, tập trung , khoa học. Công tác xây dựng, ban hành nghị quyết kỳ họp đúng luật, khả thi, sát thực tế. Sự phối hợp giữa thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và ban thường trực mặt trận TQVN xã đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới, các ý kiến ,kiến nghị của cử tri được đôn đốc giải quyết.