Phòng địa chính - xây dựng
  • Trần Văn Vương

    Chức vụ:Cán bộ địa chính nông nghiệp – môi trường

    SĐT: 0986299469

  • Nguyễn Xuân Hướng

    Chức vụ:Cán bộ xây dựng giao thông công thương

    SĐT: 0941957266

Công tác quản lý xây dựng được chỉ đạo thường xuyên, từng bước đi vào nề nếp. Tập trung thực hiện chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND Tỉnh về đảm bảo TTĐT,  ATGT, VSMT. Tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh trên các trục đường chính của xã, phố hợp với Công an xã thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT .Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xây dựng trái phép theo quy định.

Công tác quản lý đát đai có chuyển biến tích cực; từng bước được hiện đại hóa, cơ bản đã hoàn thành xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án VLAP. Xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Thực hiện kiểm kê đất đai hàng năm theo quy định.Tăng cường quản lý, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai, hành vi gây ô nhiễm môi trường. Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng đất, cưỡng chế tháo dỡ 07 trường hợp vi phạm phát sinh cước hành lang đê điều. Số còn lại lập hồ sơ báo cáo UBND huyện xử lý theo thẩm quyền. Tuyên truyền nhân dân phân loại rác thải từ đầu nguần. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường ở các khu công cộng. Tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt theo hướng cơ giới hóa.