BCH quân sự xã
  • Nguyễn Hải Đăng

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng

    SĐT: 0936616557

  • Phùng Thanh Long

    Chức vụ:Phó chỉ huy trưởng

    SĐT:

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước và địa phương để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang vững mạnh.Tổ chức phúc tra,rà soát nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ; sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đăng  ký kỹ thuật phương tiện hàng năm đạt kết quả cao. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được triển khai đồng bộ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng, đúng luật. Công tác huấn luyện DQTV, tham gia hội thao quân sự đạt kết quả cao. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện tốt.