Thôn Đồng Châu Nội
 • Trần Hải Đăng

  Chức vụ:Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác MT thôn

  SĐT: 0355307829

 • Vũ Ngọc Quyên

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0978157434

 • Bùi Thị Liễu

  Chức vụ:Phó thôn

  SĐT: