Thôn Minh Châu
 • Phùng Thanh Long

  Chức vụ:Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác MT thôn

  SĐT:

 • Phạm Đình Qúy

  Chức vụ:Trưởng Thôn

  SĐT:

 • Phạm Gia Khánh

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: