Thôn Thanh Lâm
 • Ngô văn Mai

  Chức vụ:Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác MT thôn

  SĐT:

 • Phan Trọng Tuệ

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT:

 • Vũ Ngọc Lĩnh

  Chức vụ:Phó Thôn

  SĐT: