Thôn Ngải Châu
 • Trương Ngọc Thành

  Chức vụ:Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác MT thôn

  SĐT:

 • Bùi Ngọc Khẩn

  Chức vụ:Trưởng thôn

  SĐT: 0971299467

 • Vũ Văn Đản

  Chức vụ:Phó trưởng thôn

  SĐT: