Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Minh nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ngày 16/01/2024

Ngày 16,17/01/2024 thực hiện theo hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận của UBMTTQVN cấp trên. UBMTTQVN xã Đông Minh nhiệm kỳ 2019 - 2024 long trọng tổ chức Đại hội MTTQVN xã Đông Minh, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Thành phần được triệu tập về dự Đại hội có 100 đại biểu, đại diện cho Đảng Uỷ, HĐND, UBND, các đại biểu đại diện Ban công tác Mặt trận các thôn, nhà trường, trạm y tế, tổ chức tôn giáo, Hợp tác xã.


Tổng lượt xem bài viết là: 21
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác