Hội nghị triển khai thanh lý Hợp đồng Bãi triều ngập mặn trên địa bàn xã Đông Minh.
Ngày 07/11/2023

Ngày 07/11/2023, UBND xã Đông Minh tổ chức Hội nghị triển khai " Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đến năn 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 28/10/2019; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2023 của UBND Huyện Tiền Hải đã được UBND Tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 26/11/2021. Công văn số 1222/UBND-CTXDGT ngày 17/4/2018 của UBND Tỉnh Thái Bình về việc quản lý hiện trạng sử dụng đất các xã trên địa bàn Huyện Tiền Hải, Thái Thụy thuộc khu kinh tế Thái Bình; Công văn số 271/UBND-VP ngày 20/4/2018 của UBND Huyện Tiền Hải về việc quản lý hiện trạng sử dụng đất tại các xã thuộc Khu quy hoạch kinh tế Thái Bình về quản lý, sử dụng đất đầm vùng, bãi triều trong khu kinh tế Thái Bình. Thành phần về dự Hội nghị có các đồng chí thường trực Đảng Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các Ban nghành Đoàn thể, các ông bà là Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, cán bộ Công chức UBND xã có liên quan. Hội nghi thông qua Quyết định Tổ công tác, các văn bản liên quan đến công tác ký cam kết...


Tổng lượt xem bài viết là: 99
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác