1. Đảng Ủy
  • Phạm Văn Khuyến

   Chức vụ: Bí Thư ĐU

   SĐT: 0385743406

  • Vũ Thị Kim Thoa

   Chức vụ: Phó Bí thư ĐU

  • Trần Thị Thu

   Chức vụ: Văn phòng ĐU

  1. Hội đồng nhân dân
   • Phạm Anh Lâm

    Chức vụ: Phó CT HĐND

    SĐT: 0902277159

   • Vũ Thị Kim Thoa

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0934331203

  2. Ủy ban nhân dân
   • Trần văn Thuận

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0946552889

   • Bùi Duy Khánh

    Chức vụ: Phó CT UBND

    SĐT: 0988588808

   1. Mặt trân TQVN xã
    • Nguyễn Duy Cảm

     Chức vụ: Chủ tịch

     SĐT: 0917711668

    • Nguyễn Hải Đăng

     Chức vụ: Phó chủ tịch MTTQ

    • Đoàn Văn Dưỡng

     Chức vụ: phó chủ tịch MTTQ

     SĐT: 0779204311

    1. Hội Nông dân
     • PHẠM DUY NGHỊ

      Chức vụ: Chủ tịch

     • Trần Thị Sáng

      Chức vụ: Phó CT Hội ND

    2. Hội CCB
     • Trần Quang Trung

      Chức vụ: Chủ tịch hội

     • Đinh Khắc Thuận

      Chức vụ: Phó chủ tịch hội

    3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
     • Trần Thị Sáng

      Chức vụ: Bí thư

     • Vũ Tiến Luật

      Chức vụ: Phó BT Đoàn TNCS HCM

    4. Hội Phụ nữ
     • HOÀNG THỊ HOA

      Chức vụ: CHỦ TỊCH

   2. Văn hóa – xã hội
    • Đặng Ngọc Tới

     Chức vụ: Công chức VHXH

     SĐT: 0906145900

    • Bùi Hùng Cường

     Chức vụ: Cán bộ LĐTB XH

     SĐT: 0976844386

    1. Phòng tư pháp – hộ tịch
     • Vũ Văn Quang

      Chức vụ: Công chức tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0907568858

     • Vũ Thị Huệ

      Chức vụ: Tư pháp chứng thực

    2. Công an xã
     • Phạm Thế Cường

      Chức vụ: Trưởng CAX

      SĐT: 0902093848

     • Vũ Ngọc Hưng

      Chức vụ: Phó trưởng CAX

      SĐT: 0787276055

     • Phan Đức Chuân

      Chức vụ: CAV

      SĐT: 0398489191

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Trần Văn Vương

      Chức vụ: Cán bộ địa chính nông nghiệp – môi trường

      SĐT: 0986299469

     • Nguyễn Xuân Hướng

      Chức vụ: Cán bộ xây dựng giao thông công thương

      SĐT: 0941957266

    4. Phòng văn phòng – thống kê
     • Đặng Thế Hùng

      Chức vụ: Văn phòng UBND

    5. Trạm y tế xã
     • Vũ Thị Diệu

      Chức vụ: Quyền Trưởng trạm

      SĐT: 0369697863

     • Trần Thị Thuận

      Chức vụ: Y tế dự phòng

      SĐT: 0859285365

    6. BCH quân sự xã
     • Nguyễn Hải Đăng

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng

      SĐT: 0936616557

     • Phùng Thanh Long

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng

    7. Tài chính - kế toán
     • Nguyễn Thị Xuyên

      Chức vụ: Công chức tài chính - kế toán

    8. GIÁO DỤC
     • Đào Đức Trung

      Chức vụ: Hiệu trưởng Trường THCS

     • Phan Thị Thắm

      Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu Học

     • Trần Thị Hường

      Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Mầm Non

    9. HỘI KHUYẾN HỌC
     • Bùi Duy Khánh

      Chức vụ: Chủ tịch

     • ĐẶNG NGỌC TỚI

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0906145900

    10. HỘI LÀM VƯỜN, HỘI SINH VẬT CẢNH
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    11. HỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
     • Nguyễn Văn Thế

      Chức vụ: Chủ tịch

    12. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
     • Đoàn Văn Dưỡng

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0779204311

    13. TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    14. Hội người cao tuổi
     • Trần Quang Trung

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0989728216

    15. HỘI GIÁO CHỨC
     • Chưa cập nhật dữ liệu

   3. Thôn Đồng Châu
    • Bùi Quang Hưng

     Chức vụ: Trưởng Thôn

    • Trần Văn Thăng

     Chức vụ: Phó Thôn

    • Trần Xuân Lộc

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    1. Thôn Đồng Châu Nội
     • Trần Hải Đăng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác MT thôn

      SĐT: 0355307829

     • Vũ Ngọc Quyên

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0978157434

     • Bùi Thị Liễu

      Chức vụ: Phó thôn

    2. Thôn Minh Châu
     • Phùng Thanh Long

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác MT thôn

     • Phạm Đình Qúy

      Chức vụ: Trưởng Thôn

     • Phạm Gia Khánh

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    3. Thôn Thanh Lâm
     • Ngô văn Mai

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác MT thôn

     • Phan Trọng Tuệ

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Vũ Ngọc Lĩnh

      Chức vụ: Phó Thôn

    4. Thôn Ngải Châu
     • Trương Ngọc Thành

      Chức vụ: Bí thư chi bộ - trưởng ban công tác MT thôn

     • Bùi Ngọc Khẩn

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0971299467

     • Vũ Văn Đản

      Chức vụ: Phó trưởng thôn