Tin tổng hợp
15/01/2024
Ngày 13/01/2024 HĐTĐKT xã Đông Minh tổ chức Hội nghị bình xét chấm điểm thi đua các đơn vị, các thôn văn hóa năm 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị có các ông( bà) trong BCĐ PTTDĐKXDĐSVH ở cơ sở. các ông bà đại diện cho Đảng Uỷ-HĐND-UBND-UBMTTQ VN xã, các cán bộ công chức cấp xã, các ông (bà) là Trưởng các Ban nghành đoàn thể, Trưởng thôn- Bí thư chi bộ- Trưởng Bna công tác MT thôn, 02 HTX SXDV kinh doanh, Hiệu trưởng 03 nhà trường, Trạm trưởng trạm Ytế, cán bộ dân số xã....
02/12/2023
Sáng ngày 02/12/2023 Thực hiện công văn số 415/UBND-VP, ngày 22/3/2023 của UBND Huyện Tiền Hải, về việc tạo điều kiện giúp đỡ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát triển và hoạt động trên địa bàn Huyện. Được sự chỉ đạo của Ban thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Huyện, sự nhất trí của Đảng Uỷ, HĐND, UBND xã Đông Minh. Ban vận động thành lập Chi Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia xã Đông Minh, Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Chi Hội, phân bổ Hội viên về sinh hoạt tại chi hội xã Đông Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Về dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện Hội, Các ông ( bà) đại diện Đảng Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ông ( bà) Trưởng các Ban nghành Đoàn thể, cán bộ công chức xã, các ông( bà) là Bí thư chi bộ, trưởng thôn, 02 HTX, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xã. Hội nghị đã thông qua Quyết định về việc thành lập Chi Hội xã Đông Minh trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia huyện Tiền Hải. Quyết định có 22 thành viên trong Hội tham gia sinh hoạt tại chi Hội và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành chi hội nhiệm kỳ 2022 - 2027...
14/07/2023
Đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ Đảng bộ xã lần thứ XXX ( Nhiệm kỳ 2020 - 2025).
30/10/2020
Chiều 30/10/2020 Đảng Ủy xã Đông Minh tổ chức họp mở rộng. Thành phần : Ban Chấp hành Đảng Ủy, Bí thư 8 chi bộ, 05 ông (bà)trưởng thôn, 02 Hợp tác xã, Trạm y tế, các ông ( bà )Trưởng các Ban ngành đoàn thể, Đài Truyền thanh.
30/10/2020
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghi quyết của Đảng Ủy trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ T10, triển khai nhiệm vụ T11.
24/04/2020
Đến thời điểm này, cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Đứng trước vô vàn những khó khăn, gian khổ, có một làn sóng tiếp thêm nghị lực để cả xã hội cùng chống dịch. Đó là những nghĩa cử cao đẹp
24/04/2020
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tương lai cần tính đến việc thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn, có chức năng quản lý nhà nước.