Triển khai Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của UBND Huyện Tiền Hải.
Ngày 07/03/2024

Ngày 26 tháng 02 năm 2024 Tổ chức Hội nghị thông qua các Quyết định số 18, 19/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2024 Về việc thực hiện Kế hoạch số 27/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2024 của UBND Huyện Tiền Hải về việc thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn Huyện Tiền Hải giai đoạn ( 2023 - 2030) năm 2024.


Tổng lượt xem bài viết là: 15
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác